Infrared Tools w pigułce czyli technologia Sand Storm kontra technologia szklanych kulek w znacznikach indywidualnych
Blog /

Infrared Tools w pigułce czyli technologia Sand Storm kontra technologia szklanych kulek w znacznikach indywidualnych

12 sierpnia 2014Zespół Ha3o

Firma Infrared Tools zmodyfikowała proces produkcji, aby wdrożyć nową opatentowaną technologię „Sand Storm” (Burza Piaskowa). Poniższy opis przedstawi tą technologię oraz wyjaśni dlaczego jest ona kluczową modyfikacją w naszych produktach. Sand Storm to zmodyfikowana technologia produkcji, która wykorzystuje nowe materiały oraz procesy do produkcji bardziej odpornych na piasek oraz lepiej odbijających narzędzi IR. Ta technologia zwiększa szanse żołnierza na przetrwanie.Piasek niszczy narzędzia IR w dwojaki sposób. Kiedy pojedyncze ziarnko piasku uderza w taśmę refleksyjną, dzieją się dwie rzeczy - ziarnko oddaje energię uderzenia bezpośrednio na taśmę oraz jego krawędzie zdzierają część wierzchniej warstwy taśmy. Aby wyjaśnić działanie technologii Sand Storm, należy wytłumaczyć działanie tych dwóch zjawisk (uderzenie oraz zdzieranie) po kolei.

Aby zmniejszyć zniszczenia powstające po uderzeniu piasku w taśmę, należy zmniejszyć podatność tej taśmy na uderzenia. Większość taśm odblaskowych zbudowana jest tak jak pokazano na rysunku 1. W tym przypadku szklane kulki odbijające przylegają do płaskiego podkładu polimerowego. W drugim przypadku (patrz rysunek 2) pryzmaty odbijające są wytłoczone bezpośrednio w polimerowym podkładzie.

Kiedy miliony ziarenek piasku przekazują swoją energię na taśmę, szklane kulki mogą zostać rozdzielone od filmu transportowego. Kiedy to się stanie, taśma nie będzie już tak skuteczna, ponieważ część szklanych kulek odblaskowych, będzie zorientowana tak, że spoiwo, które wcześniej trzymało kulki na miejscu, teraz będzie blokowało zarówno dostęp światła, jaki i jego odblask. Pozostałe kulki będą się gromadzić i również zasłaniać te oderwane. Narzędzia IR tworzone w technologii Sand Storm, nie mają żadnych części, które mogłyby się rozdzielić czy rozłączyć, dzięki czemu są o wiele bardziej odporne na uderzenia.

Tabela 1 pokazuje jak skuteczne są plakietki odblaskowe wykonane w technologii Sand Storm, w porównaniu do plakietek wykonanych w technologii szklanych kulek. Dwa testowane kawałki podczas testu przylegały do siebie tak jak na obrazku, dzięki czemu poddane były dokładnie tym samym warunkom. Jednakże wyraźnie widać (patrz rysunek 3), że plakietka wykonana w technologii szklanych kulek doznała widocznych uszkodzeń w porównaniu do plakietki wykonanej w technologii Sand Storm, co wyraźnie wpłynęło na jej skuteczność w odbijaniu światła IR. Nie znaczy to, że produkty IR wykonane w technologii szklanych kulek nie spełniają wymagań wojskowych, ale oznacza to, że produkty wykonane w technologii Sand Storm, spełniają te wymagania w o wiele wyższym stopniu. Na rysunku 4 widać, że w świetle widzialnym zniszczenia nie są tak znaczące jak w świetle podczerwonym. Oznacza to, że nie ma żadnego widocznego znacznika pokazującego żołnierzowi, kiedy taśma przestaje nadawać się do użytku i nie widać jej w świetle podczerwonym.

Aby zminimalizować uszkodzenia powstające w wyniku zdzierania, wymagane są bardzo mocne powłoki. Firma Infrared Tools testowała różne typy i grubości powłok aby zoptymalizować jej właściwości i zmaksymalizować odporność na zdzieranie. Dodatkowo, w ostatnim czasie modyfikowano powłokę tak, aby nie była błyszcząca w normalnym świetle i nie rzucała się w oczy na polu walki. Dzięki tym testom powstała powłoka wysoce odporna na zdzieranie. Wytrzymałość to nie jedyna zaleta technologii Sand Storm. Dzięki niej zostało również wzmocnione światło odbite. Rysunki 5 oraz 6 pokazują różnicę. Odblaski po lewej stronie są zrobione w technologii szklanych kulek, natomiast odblaski po prawej stronie zrobione są w technologii mikropryzmatów. Żeby zrozumieć różnicę w działaniu między technologiami szklanych kulek oraz Sand Storm, trzeba sobie wyobrazić, że w jednym ręku mamy szklane kulki a w drugim drewniane sześciany, na stole leżą dwie identyczne czerwone kartki. Teraz należy spróbować jedną kartkę zapełnić kulkami, a drugą sześcianami, tak aby zasłonić jak najwięcej czerwonego koloru. Od razu można będzie zauważyć, że skuteczniejsze w przykrywaniu kartek będą sześciany, ponieważ między kulkami będą zostawały luki. Z obliczeń wynika, że kulki przykryją tylko 79% powierzchni, którą przykryją sześciany (rysunek 12).

Dzięki temu przykładowi, jasnym staje się fakt, że odblaski robione w technologii szklanych kulek tracą ponad 20% światła podczerwonego, które w nie trafia.

W technologii szklanych kulek (rysunek 7), światło podczerwone odbija się od tylnej powierzchni kulki i wraca do źródła. W technologii mikropryzmatów (rysunek 8), światło podczerwone odbija się od wszystkich trzech ścian pryzmatu i wraca do źródła. Wydajność odblaskowa została ulepszona przez precyzyjne rozmieszczenie mikropryzmatów. Porównując rysunki 9 oraz 10, widać od razu, że w technologii szklanych kulek (rysunek 9) ich rozmieszczenie jest całkowicie przypadkowe, natomiast w technologii Sand Storm (rysunek 10) mikropryzmaty perfekcyjnie przylegają do siebie, a ich ekonomiczne i precyzyjne rozmieszczenie, zapewnia najlepsze i najmocniejsze odbijanie energii światła IR. Ponieważ odblaski zrobione w technologii mikropryzmatów zapewniają większą powierzchnię odbicia - są efektywniejsze o 250% od odblasków zrobionych w technologii szklanych kulek. Ponadto, armia poznała się na zaletach płynących z użycia takich materiałów, co spowodowało, że 4 kwietnia 2007 roku w specyfikacji przetargowej, armia, dla narzędzi identyfikacji bojowej, wymagała właśnie technologii mikropryzmatów.

Wprowadzona przez firmę Infrared Tools technologia Sand Storm, znacząco zwiększyła odporność na uderzenia piasku, zwiększyła widzialność światła IR oraz zminimalizowała efekt błyszczenia w widzialnym świetle. 

Znaczniki firmy Infrared Tools zaprezentujemy na targach MSPO - stoisko B-22! Zapraszamy!

W następnym wpisie spodziewajcie się więcej informacji o podczerwieni:)