KONTROLA OBROTU
Tagi:
Blog /

KONTROLA OBROTU

20 marca 2018Sprzęt Specjalny

 

KONTROLA OBROTU I PRODUKTY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
Sprzęt Specjalny posiada w swojej ofercie pewną grupę produktów specjalnego przeznaczenia (produkty o znaczeniu strategicznym). Obrót tą grupą towarów podlega dodatkowej kontroli uzgodnionej na poziomie międzynarodowym i wiąże się z pewnymi ograniczeniami nałożonymi przez państwa lub wynikającymi z umów międzynarodowych. Ograniczenia wiążą się najczęściej z koniecznością uzyskiwania stosownych zezwoleń i prowadzeniem ewidencji, która zawiera m.in. informacje o końcowym przeznaczeniu i wymusza konieczność oznaczenia końcowego użytkownika
KONTROLA OBROTU obejmuje produkty wykorzystujące:
- technologię termowizji (np taśmy i naszywki termowizyjne,cele strzeleckie termowizyjne, odzież z maskowaniem termalnym TIR),
- technologię bliskiej podczerwieni (naszywki „covert”, odzież z kamuflażem działającym w spektrum fal bliskiej podczerwieni (IR)),
W praktyce oznacza, że nasz asortyment oznaczony symbolem KONTROLA OBROTU może wiązać się z ograniczeniem dostępności dla użytkowników indywidualnych.


Tagi: