O nas

Ha3o jest prężnie działającą od 20 lat firmą w zakresie sprzętu specjalnego, taktycznego i morskiego, z siedzibą w Warszawie. Mamy wieloletnie doświadczenie w dystrybucji produktów ratowniczych i taktycznych, takich jak: kombinezony, kamizelki ratunkowe, kaski, gogle, wyposażenia osobistego, łodzie pneumatyczne, PWC, silniki. Jesteśmy głównym dystrybutorem kamizelek ratunkowych dla rynku wojskowego.

Współpracujemy z takimi producentami jak: Infrared Tools, Adventure Lights, Revision Military, Submersible Systems, Ratools, Ruhltech, ISP Int., BCB International, Si-Tech, Typhoon Int, LifeSaver, Colebrand, Sillinger, Yamaha, Extractor, Ogura Rescue Tools, Techniche International, Stabilicers etc.

Większość naszych klientów to instytucje państwowe, takie jak: Służby Specjalne, Ministerstwo Obrony Narodowej, Straż Przybrzeżna, Polska Marynarka Wojenna, inne wojskowe służby, policja, straż pożarna, SAR, ratownicy itp.

Posiadamy wszystkie niezbędne licencje, audyty i certyfikaty upoważniające do kontraktów eksportowych i obrotu specjalnym sprzętem wojskowym jak również świadczymy usługi z zakresu doradztwa i pośrednictwa.

Uprawnienia Ha3o:

  • ISO 9001,
  • AQAP 2120,
  • NCAGE,
  • Licencja z polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ponadto specjalizujemy się również w organizacji, technicznym i ratowniczym zabezpieczeniu planów zdjęciowych i filmowych, promocji i wszelkiego rodzaju imprez sportowo-rekreacyjnych.

About us

Ha3o has been a leading special, tactical and marine equipment company for almost 20 years now, based in Warsaw, Poland. We have a long-lasting experience in distribution of tactical and rescue products such as: suits, lifejackets, helmets, goggles, personal equipment, inflatable boats, PWC's, engines. We are the major distributor of lifejackets for military market.

We have been cooperating with such manufactures as: : Infrared Tools, Adventure Lights, Revision Military, Submersible Systems, Ratools, Ruhltech, ISP Int., BCB International, Si-Tech, Typhoon Int, LifeSaver, Colebrand, Sillinger, Yamaha, Extractor, Ogura Rescue Tools, Techniche International, Stabilicers etc.

The majority of our customers are government institutions, like: SF, Ministry of Defense, Coast Guard, Polish Navy, other Military Services, Police, Fire Fighting Service, SAR, Lifeguards, etc.

We do hold all necessary licenses, audits and certifications authorizing export contracts for trading special military equipment and we also provide advice and intermediation services in this area.

Ha3o permissions:

  • ISO 9001,
  • AQAP 2120,
  • NCAGE,
  • License from Polish Ministry of Interior and Administration.

In addition, we also specialize in organizing, technical and emergency securing of photo/film sets, promotions, and all kinds of sports and recreation events.