Zaufali nam

 • Jednostki wojskowe, w tym siły specjalne, podległe Ministerstwu Obrony Narodowej
 • Komenda Główna Policji
 • Straż Pożarna
 • Pomorski Urząd Wojewódzki
 • PGNiG S.A.
 • PIAP
 • Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Spółka z o.o.
 • Urząd Morski w Gdyni
 • Polski Związek Żeglarstwa
 • WOPR Zarząd Powiatowy w Kłodzku
 • Urząd Gminy Zatory
 • WOPR Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
 • Technomarine Spółka z o.o.
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku
 • Muzeum Wojska Polskiego
 • OSP Jednostka poszukiwawczo-ratownicza w Złotoryi
 • Wojewódzki WOPR Katowice
 • Regionalny WOPR Częstochowa
 • Zachodnio-pomorski Urząd Wojewódzki - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Gmina Miejska Łeba