Okulary balistyczne z barwionymi soczewkami I-VIS

technologia I-VIS Revision Military


Dlaczego kolor soczewek w przeciwsłonecznych okularach strzeleckich jest ważny

Na najbardziej podstawowym poziomie przeciwsłoneczne okulary strzeleckie zapobiegają uszkodzeniu oczu przez odłamki, obniżają intensywność światła docierającego do oka, chronią przed szkodliwym ultrafioletowym (UVA i UVB) spektrum światła, które występuje poza pasmem widzialnym.
Dzięki odpowiednim okularom ochronnym można zauważyć i rozpoznać więcej zagrożeń, dostrzec je szybciej i odpowiednio wcześnie zareagować.

Tradycyjne, monochromatyczne barwy soczewek spełniają swoje zadanie, ale ostatnie postępy w badaniach nad jakością widzenia i w technologii obliczeniowej doprowadziły nas do miejsca, w którym możemy osiągnąć znacznie więcej niż różowe okulary.
To właśnie odcienie mają radykalny wpływ na sposób postrzegania innych kolorów we wspomnianych sytuacjach. Długotrwała obserwacja otoczenia w nienaturalnych barwach przez kolorową soczewkę powoduje zmęczenie oczu i zwiększa obciążenie poznawcze mózgu.
W określonych przypadkach taki wybór i kompromis może być korzystny, ale nie jest to rozwiązanie idealne, zwłaszcza w warunkach bojowych lub trudnych operacjach taktycznych.
Dodatkowo, soczewki o szerokim zabarwieniu modyfikują / zniekształcają widziane kolory i ograniczają zdolność do ich dokładnej identyfikacji. To z kolei zmusza mózg do ponownego skorygowania kolorów do zdefiniowanych już w mózgu barw przypisanym określonym obiektom, co powoduje zmęczenie oczu i większe obciążenie poznawcze mózgu.


Jak skutecznie zapewnić neutralny obraz otoczenia w warunkach operacyjnych przez przeciwsłoneczne okulary ochronne.

Neutralność kolorystyczna (lub precyzja / zgodność barw) jest ważną kwestią dla wojska i operatorów jednostek specjalnych, dlatego najczęściej wybieranymi okularami w tej grupie użytkowników są soczewki o zabarwieniu dymnym (szarym) lub bezbarwnym. Dymne zabarwienie jest neutralne kolorystycznie i nie ma wpływu na obserwowane kolory, a jednocześnie zmniejsza ilość światła przepuszczanego w widmie (VLT), które oślepia i powoduje mrużenie oczu.


Technologia I-VIS – przeciwsłoneczne soczewki balistyczne najnowszej generacji

Soczewki I-VIS różnią się od konwencjonalnego rodzaju barwionych soczewek tym, że oprócz 100% ochrony przed promieniowaniem UV-A-B-C (które gwarantują soczewki tradycyjnie) dodatkowo rozszerzają dostępną dla oka paletę kolorów, więc znacznie poprawiają precyzję obserwacji. 
Ta najnowsza, zaawansowana technologia opracowana w Revision Military zapewnia użytkownikom okularów balistycznych najdokładniejszy, najwierniejszy i precyzyjny obraz obserwowanego otoczenia.


I-VIS – technologia barwienia soczewek

Technologia I-VIS firmy Revision Military jest najnowszą ofertą w zakresie zaawansowanych technologicznie barwień soczewek spełniających warunki specyfikacji wojskowych MIL-PRF.
I-VIS wykorzystuje zaawansowaną technologię barwników do precyzyjnego korygowania spektrum światła docierającego do oczu, na podstawie modelu wyznaczonych długości fal do odfiltrowania oraz określenia idealnej kombinacji filtrów do zastosowania.
Wykorzystując sztuczną inteligencję, określono najlepszy kolor soczewki dla poszczególnych środowisk i krajobrazów, w oparciu o paletę kolorów występujących w danym miejscu oraz przewidywane warunki oświetleniowe.
Zalety tych soczewek mogą okazać się kluczowe nie tylko dla służb mundurowych i operatorów wojsk specjalnych ale również, oferują możliwość precyzyjnego widzenia otoczenia, dla wszystkich użytkowników.


Zestaw soczewek I-Vis dla strzeleckich okularów ochronnych i gogli balistycznych umożliwia precyzyjne widzenie szczegółów w różnych środowiskach

Soczewki opracowane w technologii I-Vis są neutralne kolorystycznie i gwarantują lepsze odwzorowanie kolorów i obrazu, redukują zmęczenie oczu, poprawiają percepcję głębi i wydobywają więcej szczegółów, zapewniając precyzyjne widzenie.
Aby umożliwić użytkownikowi dobór najlepszego rozwiązania stworzono zestaw soczewek, które umożliwiają uzyskanie większej głębi kolorów w danym środowisku w porównaniu z gołym okiem. To właśnie większa percepcja kolorów zapewnia szybsze rozpoznawanie zagrożeń, zarówno statycznych, jak i aktywnych. Na przykład, żołnierz używający soczewki odpowiedniej dla danego środowiska, z większym prawdopodobieństwem zauważy różnicę pomiędzy dwoma odcieniami brązu, które wskazują na naruszoną ziemię wokół zakopanego IED, lub sprawi, że przewód spustowy będzie się łatwiej wyróżniał z kolorów tła.

Soczewki I-Vis podwyższają parametry separacji kolorów, dzięki czemu użytkownik zauważa więcej odcieni danego koloru w porównaniu do pojedynczego koloru, który widziałby gołym okiem lub przy zastosowaniu tradycyjnie barwionych soczewek.
W rezultacie wzrasta poziom świadomości sytuacyjnej i szybszy czas reakcji. W warunkach bojowych przekłada się to na wyższy poziom przeżywalności i obniżenie ilości przypadków śmiertelnych.


Zestaw soczewek I-VIS

Soczewki I-VIS są dostępne w kompletach: sześć wymiennych soczewek w różnych odcieniach, z których każdy jest zoptymalizowany do użytku w innym otoczeniu:

  • Verso
  • Alto
  • Aros
  • Cano
  • Clara
  • Umbra

Soczewki I-VIS zapewniają ochronę oczu zgodną z normami militarnymi, z oddzielnymi odcieniami zoptymalizowanymi dla kluczowych obszarów operacji wojskowych na całym świecie. Każdy z odcieni został zaprojektowany tak, aby wzmocnić kontrast i poprawić postrzeganie kolorów w poszczególnych regionach geograficznych, bez efektów niepożądanych związanych z zastosowaniem tradycyjnych monochromatycznych odcieni soczewek.
Technologia I-Vis jest obecnie dostępna w okularach balistycznych StingerHawk®, SnowHawk® i SpeedDemon firmy Revision. Osoby i agencje mogą zamówić indywidualne okulary StingerHawk i soczewki w każdym odcieniu soczewek I-Vis, a indywidualny zestaw SnowHawk i soczewki w dwóch odcieniach soczewek I-Vis dostosowanych do śnieżnych środowisk, Clara i Umbra.


Opis przeznaczenia soczewek dostępnych w komplecie I-VIS:


VERSO

Soczewka Verso to nasza najbardziej złożona technicznie soczewka zaprojektowana tak, aby sprawdzała się w możliwie najszerszym spektrum warunków i otoczenia.
Soczewka ta wyróżnia się wysoką skutecznością w separacji poszczególnych kolorów i ich odcieni, rozszerzając tym samym gamę kolorów postrzeganych przez użytkownika w różnych środowiskach.
Ten rodzaj soczewki jest idealny dla użytkowników, którzy nie są pewni co do profilu misji.
VLT: 19%


AROS

Soczewka Aros uwydatnia kolory występujące w typowych środowiskach pustynnych.
Wydobywa różnice między podobnymi odcieniami brązu, tan, koloru żółtego i pomarańczowego, przy czym pozwala wyróżnić i uwidocznić elementy, kształty, struktury i obiekty powstałe w wyniku działalności człowieka.
VLT: 12%*


CANO

Soczewka Cano jest modelem służącym do uzyskiwania wyrazistości poszczególnych kolorów w środowisku zdominowanym przez zielenie, brązy i szarości. Dla tego modelu uzyskano maksymalną transmisję światła, ponieważ operacje będą prowadzone w obszarach gęsto porośniętych lasem z gęstymi koronami drzew i z głębokim cieniem, gdzie bujna roślinność blokuje dostęp światła.
Struktury stworzone przez człowieka będą się wyraźnie odznaczać, podobnie jak widoczne na pierwszym planie szczegóły otoczenia.
VLT: 37%*


ALTO

Alto jest odpowiedni do suchych, wysokogórskich terenów z dominującymi szarościami, brązami i błękitami, takimi jak te w północnym Afganistanie.
Soczewka ta uwydatnia poszczególne barwy dominujące w otoczeniu, aby ułatwić żołnierzom rozpoznanie ukształtowania terenu, oraz odróżnienie stworzonych przez człowieka elementów, konstrukcji struktur, dróg i dostrzeżenie i obserwację ludzi.
VLT: 12%*


CLARA

Soczewka Clara oddaje barwę i kontrast w jasno oświetlonych obszarach bieli, szarości i błękitu, które można napotkać w pokrytych śniegiem lasach, ośnieżonych skałach i górach. Została zaprojektowana do użytku w północnej Europie, Skandynawii i krajach bałtyckich oraz w Polsce.
Soczewka ta ułatwia użytkownikowi dostrzeganie pofałdowań pokrywy śnieżnej, identyfikację niedawno zatartych śladów, szacowanie odległości, a także sprawia, że struktury stworzone przez człowieka, pojazdy i ludzie wyróżniają się.
VLT: 12%*


UMBRA

Soczewka Umbra została zaprojektowana tak, aby wydobyć kontrasty kolorystyczne w bardzo pochmurnych, zaśnieżonych sceneriach, w których dominują biele i szarości występujące w ośnieżonych lasach, skałach i górach.
Modelowana jest do użytku w północnej Europie, Skandynawii, krajach bałtyckich i Polsce.
Soczewka ta ułatwia użytkownikowi dostrzeżenie pofałdowania pokrywy śnieżnej, identyfikację niedawno zatartych śladów, oszacowanie odległości, a także sprawia, że struktury stworzone przez człowieka, pojazdy i ludzie wyróżniają się.
VLT: 48%*

Aktualnie brak dokumentów do wyświetlenia. W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt: 22610 50 91 lub biuro@sprzetspecjalny.pl

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Okulary balistyczne z barwionymi soczewkami I-VIS”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *