Balistyczne okulary antylaserowe

Zobacz jak to działa:

Okulary balistyczne z soczewkami blokującymi wiązkę laserową

Balistyczne okulary antylaserowe firmy Revision z soczewkami blokującymi wiązkę laserową to profesjonalne okulary o znaczeniu krytycznym. Stosowane są przez służby mundurowe i załogi lotnicze na całym świecie. Okulary wyposażone w soczewki blokują wiązkę laserową oraz, wraz z ochroną balistyczną oka, zapewniają skuteczne blokowanie wiązki laserowej. Zakres ochrony obejmuje wiązkę laserową w paśmie widzialnym (kolory: zielony, niebieski, rubinowy) i w paśmie podczerwieni IR.

Skuteczna ochrona wzroku przed wiązką promienia laserowego zawsze polega na odpowiednim doborze soczewki ochronnej do długości fali emitowanej przez laser.


Okulary antylaserowe – soczewki LazrBloc Revision Military jako skuteczna ochrona przeciw wiązce lasera

Szkła balistyczne LazrBloc to szkła balistyczne z blokadą promienia lasera dostępne dla wszystkich modeli okularów balistycznych Revision Military. Jest to innowacyjne a zarazem najprostsze rozwiązanie chroniące wzrok przeznaczone do zastosowania taktycznego.Filtr antylaserowy w okularach balistycznych

Wielu producentów koncentruje się głównie na wykorzystywaniu  soczewek ze specjalną powłoką lub z filtrami absorpcyjnymi. Firma Revision Military stosuje autorskie, innowacyjne, opatentowane rozwiązanie – barwnik laserowy zabezpieczający przed dwuzakresowymi wiązkami lasera. Barwnik absorbujący promieniowanie laserowe jest rozwiązaniem skuteczniejszym od powłoki antylaserowej, która może ulec starciu lub porysowaniu. Wówczas stopień ochrony przeciwlaserowej obniża się lub całkowicie zanika. Nawet najmniejsza rysa może przepuścić światło laserowe, które może oślepić.


Soczewki z blokadą wiązki lasera LazrBloc

Technologia LazrBloc generalnie służy maksymalnemu wytłumieniu światła laserowego. Okulary redukują lub blokują wiązkę laserową. Gwarantuje to ochronę oka przed uszkodzeniem, przy czym światło może nadal pozostać widoczne lub w ogóle niewidoczne. Zazwyczaj nie ma potrzeby blokowania całego spektrum światła laserowego. Takie podejście umożliwia namierzenie i zgłoszenie lokalizacji źródła światła (nieprzyjaciela). Soczewki LazrBloc blokując światło laserowe pozostawiają jednocześnie dobrą widoczność całego spektrum światła widzialnego (VLT). Zapewniają również doskonałą widoczność kolorów oraz stanowią ochronę przed zaburzeniem pola widzenia i utratą orientacji.

Niezakłócona wizja sprawia, że okulary balistyczne Revision ze szkłami antylaserowymi niewątpliwie mogą być stosowane zarówno w dzień jak i w nocy.


Okulary antylaserowe – wybór balistycznych soczewek anylaserowych do wiązki laserowej stanowiącej zagrożenie

Asortyment Revision Military obejmuje sześć szkieł do wyboru. Modele szkieł różnią się gęstościami optycznymi. Blokują one zatem różne długości fal w związku z tym chronią wzrok przed wiązką lasera zarówno w paśmie widzialnym jak i niewidzialnym (podczerwień). Zapewnia to ochronę dla poszczególnych długości fal. W zależności od zastosowanych szkieł, blokowanie wiązki lasera zawiera się w przedziale od 90% do 99,9999%. Wymienne soczewki pozwalają na szybkie i sprawne dopasowanie odpowiedniego poziomu ochrony do zmieniającej się sytuacji. Poszczególne szkła należy dobierać pod kątem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń. 

  • Antylaserowe soczewki ochronne LazrBloc zielone E2-5: chronią przed wiązką laserową w zakresie bliskiej podczerwieni IR.
  • Soczewki ochronne antylaserowe LazrBloc różowe GF-8 : chronią przed wiązką laserową w zakresie bliskiej podczerwieni IR i laserem zielonym.
  • Ochronne, antylaserowe soczewki LazrBloc pomarańczowe FT-2: chronią przed trójzakresową wiązką laserową w kolorze: zielonym, niebieskim i fioletowym.
  • Ochronne soczewki antylaserowe LazrBloc zielone F6-10: chronią przed wiązką laserową w zakresie bliskiej podczerwieni IR i wiązką laserową w kolorze rubinowym.
  • Antylaserowe soczewki ochronne LazrBloc brązowe C5-6-10: chronią przed wiązką laserową w zakresie bliskiej podczerwieni IR i wiązką laserową w kolorze rubinowym, zielonym, niebieskim i fioletowym.
  • Ochronne soczewki antylaserowe LazrBloc pomarańczowe GI-19: chronią przed wiązką laserową w zakresie bliskiej podczerwieni IR i wiązką laserową w kolorze rubinowym, zielonym, niebieskim i fioletowym.


    Producent

    Aktualnie brak dokumentów do wyświetlenia. W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt: 22610 50 91 lub biuro@sprzetspecjalny.pl