Wiązka laserowa – zagrożenia

Promieniowanie laserowe o tej samej mocy, lecz o różnej długości fali może wywołać różne skutki podczas oddziaływania z tkanką biologiczną. Szczególnie niebezpieczne dla oka są lasery z zakresu widzialnego i bliskiej podczerwieni. Zagrożeniem jest nie tylko bezpośrednia wiązka laserowa ale także przypadkowe odbicie promieniowania laserowego, np. z elementów optycznych lub innych części odblaskowych.
Nagły rozbłysk lasera może powodować chwilowe rozproszenie uwagi. Oświetlenie laserem z odległości setek czy nawet tysięcy metrów, może spowodować oślepienie lub olśnienie. Poważne ryzyko uszkodzenia wzroku istnieje w przypadku bezpośredniego skierowania wiązki na siatkówkę (światłoczułą warstwę oka). Skupiona wiązka światła, może doprowadzić do poparzenia, skutkującego powstaniem blizny. Uszkodzona siatkówka przestaje wówczas w danym miejscu reagować na światło, a zakończenia nerwowe przetwarzać je na impulsy elektryczne.
Jeśli blizny nie zagoją się, istnieje ryzyko utraty wzroku. W ostatnim przypadku prawdziwe może być powiedzenie: w laser można spojrzeć dwa razy: raz okiem lewym, raz okiem prawym.


Dlaczego zielona wiązka laserowa jest niebezpieczna dla ludzkiego oka

Ludzkie oko jest najbardziej wrażliwe na światło zielone o długości 555nm. Użycie zielonego lasera stanowi 91% całkowitego wykorzystania promieni lasera. Kolor ten jest najjaśniejszy i najbardziej rozpraszający w porównaniu do lasera o tej samej mocy w innym kolorze. Zielona wiązka laserowa o długości fali 532nm wydaje się czterokrotnie jaśniejsza niż laser czerwony o długości fali 635nm.
Zielony laser jest dobrze widoczny szczególnie nocą lub w gęstszej atmosferze, we mgle i w zadymieniu. Zielony laser jest widoczny nawet z odległości 8km!


Czy okulary przeciwsłoneczne są skuteczne jako ochrona przed wiązką laserową?

Okulary przeciwsłoneczne są nieskuteczne dla ochrony oka przed wiązką laserową. Okulary przeciwsłoneczne nie chronią przed wiązką laserową z racji właściwości wiązki, która jest monochromatyczna i ma określoną długość fali.


Cechy skutecznych okularów ochronnych antylaserowych

W tym miejscu należy wyraźnie rozróżnić 2 systemy ochrony oczu przed oślepieniem światłem laserowym:
– Laser Glare Protection (LGP) służy do ochrony wzroku w sytuacjach krytycznych, podczas „ataków” laserowych,
– Laser Eye Protection (LEP) – konwencjonalna ochrona przed wiązką światła laserowego stosowanego w komercyjnych aplikacjach lasera – w przemyśle, medycynie, czy laboratoriach.
Obie metody ochrony wykorzystują identyczne materiały i technologie, różnice pomiędzy nimi występują w poziomie redukowanego światła lub określonej długości fali – koloru.
Skuteczna ochrona wzroku przed wiązką promienia laserowego zawsze polega na odpowiednim doborze soczewki ochronnej do długości fali emitowanej przez laser.
Ochrona laserowa oczu generalnie redukuje lub blokuje wiązkę laserową, gwarantując ochronę oka przed uszkodzeniem, przy czym światło może nadal pozostać widoczne lub w ogóle niewidoczne.
Uwaga! Laboratoryjne  antylaserowe okulary mogą ograniczać zbyt szeroki zakres kolorów,  mogą być zupełnie nieskuteczne dla najczęściej używanych kolorów celowników / wskaźników laserowych np. zielonego.
Profesjonalne szkła o znaczeniu krytycznym stosowane przez służby mundurowe i załogi lotnicze blokujące wiązkę laserową  redukują jasność światła do „znośnego” poziomu komfortu. Zazwyczaj nie ma potrzeby blokowania całego spektrum światła laserowego, dzięki czemu można namierzyć i zgłosić lokalizację źródła światła (nieprzyjaciela).
Należy w tym miejscu wspomnieć o balistycznych okularach antylaserowych, które wraz z ochroną balistyczną oka zapewniają skuteczne blokowanie wiązki laserowej.


Balistyczne okulary ochronne blokujące wiązkę lasera

Soczewki LazrBloc Revision Military to skuteczna ochrona przeciw wiązce lasera. LazrBloc to szkła balistyczne z blokadą promienia lasera. To innowacyjne a zarazem najprostsze rozwiązanie chroniące wzrok przeznaczone do zastosowania taktycznego.

W odróżnieniu od innych producentów, którzy koncentrują się głównie na wykorzystywaniu  soczewek ze specjalną powłoką lub z filtrami absorpcyjnymi Revision stosuje autorskie, innowacyjne, opatentowane rozwiązanie – barwnik laserowy zabezpieczający przed dwuzakresowymi wiązkami lasera. Barwnik absorbujący promieniowanie laserowe  jest rozwiązaniem skuteczniejszym od powłoki antylaserowej, która może ulec starciu lub porysowaniu, stopień ochrony przeciwlaserowej obniża się lub całkowicie zanika, a nawet najmniejsza rysa może przepuścić światło laserowe, które może oślepić.

Soczewki LazrBloc blokując światło laserowe pozostawiają jednocześnie dobrą widoczność całego spektrum światła widzialnego (VLT), zapewniają doskonałą widoczność kolorów, stanowią ochronę przed zaburzeniem pola widzenia i utratą orientacji. Niezakłócona wizja sprawia, że okulary ze szkłami  antylaserowymi można z powodzeniem stosować zarówno w dzień jak i w nocy.

Asortyment Revision obejmuje sześć szkieł do wyboru, modele szkieł różnią się  gęstościami optycznymi, blokują różne długości fal, które chronią wzrok przed wiązką lasera zarówno w paśmie widzialnym jak i niewidzialnym (podczerwień), tak, aby zapewnić ochronę dla poszczególnych długości fal. W zależności od zastosowanych szkieł, blokowanie wiązki lasera zawiera się w przedziale od 90%  do 99,9999%. Soczewki są wymienne, pozwalają na szybkie i sprawne dopasowanie odpowiedniego poziomu ochrony do zmieniającej się sytuacji. Poszczególne szkła należy dobierać pod kątem najbardziej prawdopodobnych zagrożeń. 


W załączonej tabeli wyszczególniono soczewki LazrBloc wraz z blokowaną wiązką laserową / długością fali / kolorem blokowanej wiązki laserowej.


Wykorzystaliśmy zdjęcia Dave’a Killena, Oregonlive.com, z protestów w Portland w lipcu 2020.

Inne posty z tej kategorii

18 listopada 2021

Oślepienie laserem i ochrona przeciwlaserowa - okulary balistyczne Revision Military

Pokaz narzędzi breachingowych

Wiązka laserowa zagrożeniem dla pilotów

Ataki laserowe - zagrożenie XXI wieku

Adres

Ha3o

Lotnicza 9

04-192 Warszawa

    Załącz plik

    Wyślij

    mail_outline